Forskning och utveckling

Forskning, utveckling och innovation är viktigt för hälso- och sjukvården, för välfärden och för utvecklingen i regionen. I Västerbottens läns landsting inriktar vi oss främst på den kliniskt patientnära forskningen och på vårdens vardag men satsar också på spetsområden.