Barn- och ungdomstandvård

Alla barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 22 år. Vården omfattar all tandvård, även specialisttandvård såsom tandreglering om detta bedöms nödvändigt.


Kontakt

Bedömningstandläkare

Telefon: 090-785 71 95