Tandvård för vårdgivare

Här hittar du som vårdgivare information om tandvård. Det kan till exempel handla om landstinget tandvårdsstöd, lagar och föreskrifter och hur du administrerar och arbetar i IT-stödet.

Landstingets uppgift är att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Vården kan utföras av landstingets egen tandvård, folktandvården, eller av privata vårdgivare.

Här kan du hitta regelverk och dokument rörande tandvård, landstingets tandvårdsstöd, allmän barn- och ungdomstandvård och tandreglering. Du hittar också information om IT-stöd kopplat till tandvård. Informationen riktar sig till såväl privata som offentliga vårdgivare.