Kommunsamverkan

I september 2013 tog Västerbottens kommuner över ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer över 18 år, från landstinget.

I avtalet mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten kan du läsa mer om vad det innebär. Under rubriken Styrdokument till höger, hittar du avtalet samt länkar till andra styrande dokument inom området.


Kontakt

Anna Bergström
090-785 71 86
E-post: anna.s.bergstrom@vll.se