Kommunsamverkan

I september 2013 tog Västerbottens kommuner över ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende för personer över 18 år, från landstinget.

I avtalet mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten kan du läsa mer om vad det innebär. Under rubriken Styrdokument till höger, hittar du avtalet samt länkar till andra styrande dokument inom området.


Kontakt

Lena Grundberg
Vik. samverkansstrateg
E-post: lena.grundberg@vll.se
Telefon: 090-785 73 41