Informationsträff svenskt ambulansflyg

Inbjudan till sjuksköterskor med specialistutbildning i anestesi- och/eller intensivvård

Tisdagen den 10 april 17-19 bjuder vi in sjuksköterskor med specialistutbildning i anestesi- och/eller intensivvård till informationsmöte. Temat är sköterskebemanning av ambulansflyg.

Tid: Tisdagen den 10 april 17-19

Plats: Skiffersalen, Barn-onkologihuset, By 27 Nus. Eller via videouppkoppling 1247204@vll.se

Mer information finns i inbjudan (pdf)