Intensivvårdstransport flygläkarjouren

  • Avsändande läkare beställer intensivvårdstransport med flygläkarjouren via telefon  till SOS-alarm 0910 522 13 eller via web-beställningsrutin som tidigare.
  • SOS-alarm vidarebefordrar uppgifterna till flygbordet i Skellefteå.
  • Flygbordet i Skellefteå bedömer alternativa transportmedel utifrån dirigeringsanvisningar, tillgång på helikopter eller flygplan samt väderleksförhållanden. Återkopplar till avsändande läkare om val av transportmedel.
  • När flygläkarjouren väljs uppmanas:

Läkare utanför Västerbottens läns landsting att hämta transportunderlag genom att i sin webläsare klistra in  https://flyglakarjouren.vll.sjunet.org/  

Läkare inom Västerbottens läns landsting hämtar transportunderlag genom att i sin webläsare klistra in  http://flyglakarjouren.vll.se

  • Fyll i och skicka transportunderlaget till flygläkarjouren, observera att det finns obligatoriska fält som gör att du inte kan skicka formuläret innan dessa är ifyllda.
  • Flygläkaren kontaktar därefter alltid avsändande läkare för eventuella förtydliganden och fastställer transport.