Remittentinformation vid plexusskada

För att remittera en patient med förmodad plexus brachialisskada är det viktigt att få med väsentlig information.

Följande dokument går igenom hur patienten ska undersökas innan en remiss skrivs.

Remittentinformation OBP.pdf

Remittentinformation vid TBP.pdf