Remittera patienter med plexusskador till Nus

Läkare som remitterar patienter med skador på plexus brachialis kan skicka remissen direkt till handkirurgiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå eller till någon av de kliniker vi samarbetar med.

Remissens innehåll bygger på vårdprogrammen för förlossningsskada, OBP, och traumatisk plexusskada, TBP. Här finns också dokument som fysioterapeuter och arbetsterapeuter kan använda för att värdera skador.

Remittentinformation vid OBP.pdf

Remittentinformation vid TBP.pdf

Hand- och plastikkirurgin vid Norrlands universitetssjukhus samarbetar bland annat med regionens sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Drottning Silvias barnsjukhus vid Östra Sjukhuset i Göteborg, Skånes universitetssjukhus i Malmö och universitetssjukhuset Örebro.

 

Kontaktpersoner vid Norrlands universitetssjukhus

Har du frågor om remisser och handläggning av patienter kan du kontakta handkirurgiska enheten vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Anna-Karin Lindström
Koordinator
Telefon: 070-361 94 26 eller handkirurgjouren vid sjukhuset, telefon växel 090-785 00 00.
E-post: hpl.umea.plexusteamet@vll.se

Du kan också kontakta någon i universitetssjukhusets plexusteam direkt.

Plexusteamet vid Nus

Kontaktpersoner vid Skånes universitetssjukhus i Malmö

Cecilia Karlsson
Koordinator
E-post: cecilia.k.karlsson@skane.se                               
Telefon: 040-33 68 18 

Anette Chemnitz
Läkare
Handkirurgen
Skånes universitetssjukhus Malmö
205 02 Malmö 

Kontaktpersoner vid barnortopeden, DSBUS, Östra sjukhuset i Göteborg

OBP, barnplexusskada

Eva Björkman-Hermansson
Koordinator  
E-post: eva.bjorkman@vgregion.se
Telefon: 031-343 51 43                                           

Aina Danielsson
Läkare
Barnortopeden, DSBUS, Östra sjukhuset
Rondvägen 10
416 50 Göteborg 

Kontaktpersoner vid handkirurgen, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

TBP, traumatisk plexusskada   

Maria Kajler
Koordinator
Telefon: 031-342 68 12, 031-342 85 67
E-post: maria.kajler@vgregion.se                                  

Anders Nilsson
Läkare
Handkirurgen Sahlgrenska universitetssjukhuset
Blå Stråket 3
413 45 Göteborg    

Kontaktpersoner vid universitetssjukhuset Örebro

Anna Johansson
Koordinator
Telefon: 019-602 52 14            
E-post: anna.johansson7@regionorebrolan.se                

Marcus Sagerfors
Läkare
Handkirurgiska kliniken                                
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro