Plexusteamet vid Norrlands universitetssjukhus

Plexusteamet vid Norrlands universitetssjukhus, Nus, följer patienter med plexusskador under många år. Dels på plats på sjukhuset och dels på distans via videoskärm, så kallad telemedicin.

Rehabiliteringen av patienter med plexusskador sker ofta på distans med hjälp av telemedicin.
Via skärm kan plexusteamets fysioterapeut och arbetsterapeut på Nus följa upp, bedöma och instruera patienten på distans.
Foto: Jan Alfredsson

Kontakt:

E-post: hpl.umea.plexusteamet@vll.se
Telefon: 070-361 94 26

I plexusteamet på handkirurgen vid Nus ingår både handkirurger och rehabiliteringsexperter. Vi utgör stöd för både patienter och personal på de sjukhus vi samarbetar med.  

Anna-Karin Lindström

Anna-Karin Lindström
Koordinator
E-post: hpl.umea.plexusteamet@vll.se
Telefon: 070-361 94 26

Anna Källströmer

Anna Källströmer
Leg. fysioterapeut
E-post: anna.kallstromer@vll.se
Telefon: 090-785 32 92, 070-611 04 96

Helena Millkvist

Helena Millkvist
Arbetsterapeut
E-post: helena.millkvist@vll.se
Telefon: 090-785 32 91, 070-611 04 96

handkirurg 1

Aleksandra Mcgrath
Överläkare, handkirurg 
Nås via handkirurgjouren, vxl 090-785 00 00

Clas Backman

Clas Backman
Överläkare, handkirurg
Telefon: 070-597 22 73

Per Wahlström

Per Wahlström
Överläkare, hand- och ortopedkirurg
Nås via handkirurgjouren, vxl 090-785 00 00

handkirurg 8

Dag Welin
Överläkare, handkirurg
Nås via handkirurgjouren, vxl 090-785 00 00

Karin Burstedt
Operationsplanerare
Hand- och plastikmottagningen
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 28 70  

 

Plexusteam vid andra sjukhus