Behandling vid plexus brachialisskador

En plexusskada är en skada på den nervfläta, plexus brachialis som sträcker sig från halsryggen till armhålan och som styr funktionen i arm och hand. Skadorna är relativt ovanliga och konsekvenserna varierar men innebär ofta en omfattande påverkan på armens rörelseförmåga och känsel.

Plexus brachialis, avskalad
Plexus brachialis, armens nervfläta, det gula på bilden, går från halskotpelaren och ut till armen.

Välkommen till handkirurgiska enheten vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och våra sidor om plexusskador.

Vi ansvarar tillsammans med Södersjukhuset i Stockholm för rikssjukvård av patienter med skador på armens nervfläta i Sverige.

Det finns två olika typer av plexusskador. En som drabbar barn i samband med en besvärlig förlossning, obstetrisk plexusskada, OBP, eller neonatal brachial plexusskada.

Den andra typen av plexusskada inträffar efter födelsen och är följden av ett trauma med hög energi som till exempel vid trafikolyckor, traumatisk plexusskada, TBP.

Här kan du läsa om olika typer av skada, om nervreparation, rehabilitering och uppföljning av plexusskada.

Plexus brachialis, anatomi och typ av skada

Här kan du som remitterar patienter för behandling läsa om hur du kontaktar oss.  

Remittera patienter med plexusskador till Norrlands universitetssjukhus

Behandling av skador på plexus brachialis är också ett av universitetssjukhusets profilområden.

Profilområdet Behandling av plexus brachialisskador