Privata psykoterapeuter

Västerbottens läns landsting har avtal med föreningen Psykoterapicentrum. Till föreningen är ett antal privata psykoterapeuter anslutna.

Är du patient och vill komma i kontakt med en privat psykoterapeut som har avtal med landstinget?

För behandling hos privatpraktiserande psykoterapeut krävs remiss från läkare. Remissen skickas till Granskningsgruppen vid psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus. När remissen beviljats bestämmer patienten själv vilken psykoterapeut hen vill träffa.