Regionalt biobankscentrum

Regionalt Biobankscentrums (RBC) uppgift är att verka för integritetsskyddad och säker förvaring av biobanksmaterial samt att fungera som stöd i biobanksfrågor till intressenter i norra sjukvårdsregionen. Hit kan såväl forskare och vårdgivare som enskilda provgivare och allmänhet vända sig med frågor om biobankslagen och hantering av biobanksprov.

Regionalt Biobankscentrum är ett serviceorgan för alla verksamheter inom norra sjukvårdsregionen berörda av biobankslagen.

Huvuduppgifterna är:

  • Ansvarig för regionens del av Svenska Biobanksregistret (SBR)
  • Kontaktlänk mot Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg
  • Kvalitetsarbete
  • Kunskapsförmedling till personal, biobanksansvariga och forskare
  • Information till patienter och allmänhet
  • Rådgivning och besvarande av frågor som rör upprättande av biobanksavtal, villkor och regelverk för tillgång till prov för forskning och klinisk prövning
  • Handlägga och besluta om multicenteravtal som är etikgodkända av regionala etikprövningsnämnden i Umeå
  • Regionens representant i Biobank Sverige

Regionalt biobankscentrum inrättades 2011 av landstingen i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län och Västernorrlands län som en gemensam resurs för norra sjukvårdsregionen. Organisatoriskt och lokalmässigt är verksamheten placerad vid Biobanken norr, Laboratoriemedicin i Umeå.

För samråd angående planering och styrning av verksamheten finns ett regionalt biobanksråd med representation från samtliga ingående landsting.

Adress RBC

Regionalt Biobankscentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Mer information

Biobank Sverige

 


Kontakt

RBC-chef
Jenny Åkerblom
E-post: jenny.akerblom@vll.se
Telefon: 090-785 15 29
Biobankssamordnare, Västerbotten
Johanna Åkerlund
E-post: johanna.h.akerlund@vll.se
Telefon: 090-785 85 62
Biobankssamordnare, Norrbotten
Ella-Karin Blomqvist
E-post: ella-karin.blomqvist@nll.se
Telefon: 0920-28 26 74
Biobankssamordnare, Västernorrland
Anders Henriksson
E-post: anders.henriksson@lvn.se
Telefon: 060-18 14 86
Biobankssamordnare, Region Jämtland Härjedalen
Agneta Lindberg
E-post: agneta.lindberg@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 98