Förfrågningsunderlag och ansökan

För att ingå i Hälsoval Västerbotten måste vårdgivaren och hälsocentralen eller sjukstugan godkännas av landstinget. Krav och förutsättningar för att bli godkänd finns i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlag

Beslut om godkännande fattas av landstinget inom 60 dagar efter att ansökan inkommit. Alla ansökningar som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Västerbotten kommer att godkännas. När ansökan är godkänd kan avtal slutas mellan landstinget och godkänd vårdgivare.

Ansökan

Ifylld ansökningsblankett märks med ”Ansökan Hälsoval Västerbotten” och skickas till:

Västerbottens läns landsting
Staben för verksamhetsledning
901 89 UMEÅ


Kontakt

Helen Björklund
Utredare
E-post: helen.bjorklund@vll.se
Telefon: 072-570 18 66