Prostatit/kronisk bäckenbottensmärta

Patogenesen är inte klarlagd och objektiva fynd talande för prostataengagemang saknas i allmänhet. Av dessa skäl är det ofta klokt att i samtal med patienten använda den moderna diagnostermen kronisk bäckenbottensmärta. Sjukdomen drabbar män i alla åldrar och är betydligt vanligare än bakteriell kronisk prostatit. Besvären kommer ofta i skov och kan utlösas av t.ex. avkylning, stress etc. Antibiotikas roll är mycket tveksam. Ofta är det tillräckligt med analgetika och/eller antiflogistika. Hos män med vattenkastningsbesvär i samband med skoven (svag stråle, känsla av ofullständig tömning, täta trängningar, etc.) kan en behandling med a-adrenerg blocke­rare (alfuzocin) ibland ge symtomlindring.

Antiflogistika (under 3-4 veckor)

naproxen

t.ex. Pronaxen*

ibuprofen

t.ex. Brufen*

Alfablockare

alfuzosin

10 mg

t.ex. Alfuzosin*

Kardinalsymtomet vid kronisk bakteriell prostatit är recidiverande odlingsverifierade UVI. För patienter med kronisk bäckenbottensmärta kan man initialt prova empirisk antibiotika, om infektion trots allt misstänks. Därefter bör man inte upprepa behandling utan en positiv urinodling. Samma preparat gäller som vid akut prostatit. Behandlingstiden 2-4 veckor, beroende på det kliniska svaret.

* utbytbart