Rosslighet

I första hand rekommenderas inj glykopyrron (Robinul) 1 ml sc x 1-4. Glykopyrron passerar inte blod-hjärnbarriären vilket leder till mindre risk för CNS-biverkningar än traditionellt använda morfin-skopolamin. Morfin-skopolamin doseras 0,5-1 ml sc x 1-4. Vid njursvikt ges glykopyrron i halv dos, morfin-skopolamin ges med försiktighet vid njursvikt.

glykopyrron

inj

Robinul*

Tänk på!
Vid osäkerhet om det finns ett inslag av hjärtsvikt ska inj furosemid 20-40 mg sc/iv prövas.

Lägesändring i sängen och varsam munvård kan också ge god lindring.

* utbytbart