Kalcium och vitamin D

kalciumkarbonat+ vitamin D3 ;  500mg/800 IE

tuggtablett; t.ex. Calcichew-D3 Citron*
filmdragerad tablett; Kalcipos-D Forte
D-vitamin; t.ex. Benferol eller receptfria D-vitamindroppar

Kalcium och vitamin D ges som tillägg till all benspecifik behandling. Används dock ej som monoterapi vid osteoporos eller osteopeni då frakturförebyggande effekten saknas. Efter avslutad behandling med bisfosfonat kan man fortsätta med kalcium och vitamin D i 1-2 år eftersom bisfosfonat retineras i skelettet. Vid normal kost (intag av mejeriprodukter) räcker oftast 500 mg kalcium. Vid magbiverkningar kan singelbehandling med vitamin D 800 IE dagligen ges. Diagnosticerad D-vitaminbrist bör utredas och substitueras oavsett benspecifik behandling.

* utbytbart