Icke-farmakologisk behandling

  • Rökstopp. Se levnadsvanor.
  • Adekvat kaloriintag.
  • Viktbärande fysisk aktivitet.
  • Smärtlindrande fysioterapi.
  • Översyn av läkemedel som medför ökad risk för osteoporos och fall.
  • Fallprofylax: Vid balans- och gångsvårigheter: remiss till fysioterapeut/arbetsterapeut för träningsprogram och ev. hjälpmedel.