Behandling av de mest sjuka äldre

Avstå insättning eller avsluta behandling vid förväntad livslängd under ett år eller om patienten mestadels är sängliggande. Vid kotkompression som varit symtomgivande bör dock behandling ändå övervägas. Överväg (byte till) infusionsbehandling med zoledronsyra vid sväljningssvårigheter, kyfos, svårighet att stå upprätt 30 min eller följsamhetsproblem. Vid behandling av denna patientgrupp kan engångsbehandling med zoledronsyra starkt övervägas, särskilt vid förväntad återstående livslängd under tre år.

För personer, ≥80 års ålder oavsett boendeform, som bedöms ha bristfällig nutrition och sällan vistas utomhus och inte uppfyller kriterierna för benspecifik behandling eller inte tolererar bisfosfonater, kan enbart kalcium och D-vitamin ges som profylax mot höftfraktur, oavsett tidigare fraktur och/eller osteoporos.