Osteoporos

Osteoporos är en mycket underbehandlad sjukdom. Att erbjuda benspecifik behandling till personer med hög frakturrisk har enligt Nationella riktlinjer mycket hög prioritet.
Trots detta har endast 16 % av dem som sjukhusvårdats för höft- eller kotkompressionsfraktur i Västerbotten fått benspecifik behandling 6-12 månader efter fraktur. Behandlingsmål för Västerbotten 2018 är att 30 % av patienter med kot- eller höftfraktur skall få benspecifik behandling.

Rekommendationerna gäller för postmenopausala kvinnor samt män över 50 år. Med fraktur avses fraktur efter lågenergivåld (fragilitetsfraktur), vanligast i kota, handled, överarm eller höft.

Icke-farmakologisk behandling 
Kalcium och vitamin D
Benspecifik behandling
Behandling av de mest sjuka äldre
Hur länge ska man behandla?
Osteoporosprofylax vid peroral kortisonbehandling

Rekommenderad fysisk aktivitet

Hälso- och sjukvården bör erbjuda råd och stöd för ökad fysisk aktivitet till äldre patienter med måttlig till hög risk för fraktur. För effekt på benmassan krävs viktbärande aktivitet. Även om promenader inte ger stora effekter på benmassan kan de tillsammans med andra aktiviteter vara betydelsefulla. Eftersom fall är en riskfaktor för fraktur bör träningen också vara inriktad på att förebygga fall, så som styrketräning av främst ben samt balans- och koordinationsträning. Vid smärta efter kotkompressioner kan stabiliseringsträning av ryggen samt rörelseträning för att minska muskelspänningar ge lindring.

Bakgrund
Hälso- och sjukvården bör erbjuda råd och stöd för ökad fysisk aktivitet till äldre patienter med måttlig till hög risk för fraktur. För effekt på benmassan krävs viktbärande aktivitet Även om promenader inte ger stora effekter på benmassan kan de tillsammans med andra aktiviteter vara betydelsefulla. Eftersom fall är en riskfaktor för fraktur bör träningen också vara inriktad på att förebygga fall, så som styrketräning av främst ben samt balans- och koordinationsträning. Vid smärta efter kotkompressioner kan stabiliseringsträning av ryggen samt rörelseträning för att minska muskelspänningar ge lindring.

Ordination
Träningsform
Viktbärande konditionsträning, styrke- och balansträning.

Intensitet 
Måttligt-ansträngande.

Dosering
30 minuters rask promenad 5 ggr/vecka samt viktbärande konditions-, balans- eller styrketräning minst 30 min, 2-3 ggr/vecka.                                                                  

Källa FYSS2015: Osteoporos