Akut rinosinuit hos vuxna

Bakgrund:
Varje förkylning ger rinosinuit och kan därmed ge värk från bihålor, slem och snuva. De flesta bakteriella rinosinuiter läker spontant. Besvären är ofta långvariga, 2-3 veckor, oavsett antibiotikabehandling eller ej. Allvarliga komplikationer är ytterst sällsynta.

Diagnostik:
ÖLI < 10 dagar med färgad snuva, lätt till måttlig värk i maxillarområdet – egenvård och expektans.
ÖLI > 10 dagar med färgad snuva, svår värk i maxillarområdet, ibland med försämring efter 5-7 dagars förkylning – läkarbesök för bedömning.

Symtom och undersökningsfynd vid bakteriell rinosinuit där antibiotika kan ha effekt:
Varig snuva – ensidiga symtom – uttalad smärta – dubbelinsjuknande
– om tre av dessa fyra symtom/tecken är uppfyllda är en bakteriell rinosinuit sannolik
– om < tre symtom/tecken, överväg röntgen (lågdos-CT av sinus) alt. expektans.
Röntgen med fynd av vätska/heltät sinus = sannolik bakteriell rinosinuit (slemhinnesvullnad räcker ej för diagnos).
Patienter med svåra besvär – svår värk, lokal svullnad eller hög feber – omhänderta akut för ställningstagande till behandling och remiss till sjukhus.

Behandling:
Den symtomatiska terapin omfattar analgetika, antiflogistika och slemhinneavsvällande behandling med lokalt verkande sympatikomimetika samt nasal steroid. Vid samtidig allergisk rinit kan antihistamin ges. Koksaltsköljning kan också rekommenderas som symtomatisk behandling. Rätt snytteknik är att ej hålla för näsan utan snyta med en helt öppen näsborre i taget, s.k. skogshuggarsnytning.

mometason

nässpray

t.ex. Mometason*

loratadin

tabl

t.ex. Loratadin*

Förstahandsmedel vid antibiotikaindikation

penicillin V

t.ex. Kåvepenin*

1,6 g x 3 i 7-10 dagar. Kom ihåg gravidas behov av något högre dos.

Vid penicillinallergi

doxycyklin

t.ex. Doxycyklin*

200 mg 1:a dagen sedan 100 mg x 1 i 6 dgr Vid terapisvikt

Överväg andra orsaker till ansiktsvärk, lågdos-CT av sinus för att verifiera diagnos och ÖNH-läkarkonsult

amoxicillin

t.ex. Amoxicillin*

500 mg x 3 i 7-10 dagar

* utbytbart