Akut rinosinuit hos barn

Barn har årligen 6-8 ÖLI. Detta är ett naturligt steg i uppbyggnaden av immunförsvaret. Barn kan ha missfärgad snuva, även under lång tid, utan att behandlingskrävande rinosinuit behöver misstänkas.
Barn med okomplicerad rinosinuit har ingen nytta av antibiotikabehandling.
Misstänk främmande kropp vid ensidig, varig snuva.

Akuta, svåra besvär:
Akut debut med svår värk, lokal svullnad, hög feber, allmänpåverkan inklusive slöhet ska omhändertas akut av barn-, eller ÖNH-specialist.