Akut mediaotit

Säker akut mediaotit, öronstatus enligt Internetmedicin:
Purulent sekretion och/eller perforerad/chagrinerad trumhinna eller buktande, ogenomskinlig, färgförändrad, förtjockad, orörlig trumhinna.

Enligt otitkonsensus från 2010 www.strama.se underrubriken behandlingsrekommendationer kan man avstå från antibiotika hos barn i åldrarna 1-12 år om barnet ej är allmänpåverkat och trumhinnan ej perforerat. Expektera aktivt 2 dygn, om då fortfarande symtom ges antibiotikum.
Ge alltid antibiotika vid perforation, allmänpåverkan, svår värk trots adekvat analgetikabehandling (paracetamol eller ibuprofen om barnet är över sex månader) eller andra komplicerande faktorer, vid ålder < 1 år eller > 12 år samt vid bilateral mediaotit om barnet är under 2 år.

Förstahandsmedel

penicillin V

t.ex. Kåvepenin*

25 mg/kg x 3 alt. 2 gram x 3 i 5 dagar. Kom ihåg gravidas behov av något högre dos.

Vid penicillinallergi

erytromycin

Ery-Max

10 mg/kg x 4 alt. 250 mg x 4 i 7 dagar. Ett alternativ är att fördela dygnsdosen på endast två tillfällen, men då föreligger större risk för magtarmbiverkningar.

Recidiv hos barn inom 4 veckor

penicillin V

t.ex. Kåvepenin*

25 mg/kg x 3 i 10 dagar

alt. amoxicillin

t.ex. Amoxicillin*

20 mg/kg x 3 i 10 dagar

Andrahandsmedel
Terapisvikt på penicillin V
Sannolik orsak ej betalaktamasproducerande H. influenzae.

amoxicillin

t.ex. Amoxicillin*

20 mg/kg x 3 upp till fulldos 500 mg x 3 i 10 dagar

Misstänkt terapisvikt
Undersök på nytt. Annan diagnos, sekretorisk mediaotit? Om fortsatt akut mediaotit rådslå med ÖNH-läkare.

* utbytbart