Öron-Näsa-Hals

Streptokocktonsillit – se infektionskapitlet 
Akut mediaotit
Extern otit, hörselgångseksem
Medel vid rinit
Akut rinosinuit hos vuxna
Akut rinosinuit hos barn

Rinnande röröra (flytning från mellanörat)

hydrokortison+

örondr

Terracortril

oxitetracyklin
+polymyxin B         

 

med polymyxin B

Vid flytning mer än 7 dagar behövs ofta rensugning via mikroskop vanligen på ÖNH-kliniken.

Sekretorisk mediaotit

Vid hörselnedsättning, mätt med audiometri ≥ 30 dB eller hörselnedsätt­ning där anhöriga och/eller förskolepersonal etc klagar över att barnet hör illa, eller långvarigt förlopp (3 mån) remiss till ÖNH-klinik. Om ingen påtaglig hör­selnedsättning rekommenderas Valsalva alternativt Otovent. Avsvällande näsdroppar eller perorala avsvällande medel har ingen dokumenterad effekt.

Kronisk mediaotit

Kronisk mediaotit är en kronisk inflammation i mellanöreslemhinnan med kroniska förändringar i trumhinnan såsom retraktion, atelektas, adhesiv trumhinna eller permanent perforation. Symtom är framför allt hörselnedsättning och periodvisa flytningar. Remiss till ÖNH-klinik. Under väntetiden ges örondroppar vid flytning.

hydrokortison+

Terracortril

oxitetracyklin+polymyxin B

med polymyxin B

Näsblödningar

Rekommendationer enligt Region Örebro Län.
http://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Vardpraxis/Lokal-medicinsk-information-for-distriktslakare/Oron-nas---och-halssjukvard/Nasblodningar