Lokal behandling av allergisk konjunktivit

Perorala antihistaminer (se orala antihistaminer) kan ha god effekt vid lätt till måttligt svår allergisk konjunktivit. Vid otillräcklig effekt eller där ögonsymtom före­kommer som enda allergimanifestation ges lokalbehandling med droppar, som har mast­cellsstabiliserande- och/eller antihistamin effekt.

Av de mastcellsstabiliserande preparaten rekommenderas nedokromil, som har bättre dokumenterad effekt och som administreras två gånger dagligen. Preparatet finns godkänt från 6 år.

Natriumkromoglikat finns i endospipetter utan konserveringsmedel för användning av kontaktlinsbärare.

Av antihistaminer för lokalt bruk rekommenderas i första hand emedastin, som har god effekt och som finns i endosförpackning utan konserveringsmedel.

Mastcellsstabiliserande preparat och antihistaminer kan med fördel kombine­ras vid svår allergi.

Mastcellsstabiliserande

nedokromil  

 

Tilavist från 6 år

natriumkromoglikat   

endospipett       

t.ex. Lecrolyn*
ingen åldersgräns

 Antihistaminer

emedastin              

Emadine från 3 år

levokabastin           

Livostin ingen åldersgräns

 Antihistamin + mastcellsstabiliserande

olopatadin             

Opatanol från 3 år

Vid svåra allergiska besvär kan hyposensibilisering bli aktuell.

* utbytbart