Utanför sjukhuset

Läkemedelsgenomgångar utanför sjukhuset

Vi arbetar med läkemedelsgenomgångar utanför sjukhuset enligt Modell Västerbotten.

Modellen bygger på långsiktighet och ett kontinuerligt lärande för all involverad personal. Regelbundna multiprofessionella läkemedelsgenomgångar med vårdpersonal, sjuksköterska, läkare och apotekare från Läkemedelscentrum kompletteras med regelbundna utbildningar.

Metoddokument

Symtomskattning enligt PHASE-20 

Anvisning dokumentation