Fördjupad läkemedelsgenomgång

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Fördjupad läkemedelsgenomgång görs i Västerbotten med hjälp av checklista för att kvalitetssäkra att läkemedelsgenomgången omfattar allt som bör tas i beaktande

Länk till checklista

Anvisning dokumentation