Läkemedelsgenomgångar

En läkemedelsgenomgång innebär att analysera, följa upp och ompröva en individs läkemedelsanvändning enligt ett förutbestämt arbetssätt.

Kliniska apotekare från Läkemedelscentrum kan medverka vid läkemedelsgenomgångar. För mer information se klinisk farmaci.

Länktips

Sväljes hela är en förteckning över tabletter och kapslar som måste eller bör sväljas hela. Även anledningen anges i korta kommentarer. Listan är utarbetad av Apoteket AB 2012 och uppdateras ej.
Sväljes hela

Läkemedelskommittén i Västerbotten har samlat kunskap och erfarenhet om utvärdering och förändring av de läkemedelsterapier som ofta används i den svenska sjukvården i handboken FAS UT - Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling.
FAS UT finns i pdf-format på LINDA.
FAS UT i bokformat finns att beställa på fasut.nu

Vid sömnproblem bör ickefarmakologiska metoder provas innan sömnmedel förskrivs. Västerbottens läns landsting har tagit fram en broschyr om detta som kan skrivas ut och ges till patienter. Om sömnproblemen beror på hunger kan recept på Sängfösare ges till patienten.
Broschyr ”Sov gott”
Sängfösare

Samuel Karlsson, sjukgymnast i Älvsbyns kommun har sammanställt ickefarmakologiska metoder vid smärta, oro, depression, sömn och BPSD.
Icke-farmakologiska metoder

Fler länktips när det gäller äldre och läkemedel


Kontakt

Sara Norberg
Apotekare, Läkemedelscentrum
E-post: sara.norberg@vll.se
Telefon: 090-785 31 95