Läkemedelskommitténs informationsteam

Informationsteamen erbjuder aktuell läkemedelsinformation till kliniker och hälsocentraler i länet.

Skellefteå

Informationsläkare Bertil Ekstedt
Läkemedelscentrum, Skellefteå lasarett
E-post: bertil.ekstedt@vll.se

Umeå

Informationsläkare Anders Kling
Läkemedelscentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå (sluten vård)
E-post: anders.kling@vll.se

Informationsläkare Bo Sundqvist
Läkemedelscentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå (primärvård)
E-post: bo.sundqvist@vll.se

Informationsläkare Maria Bergh
Läkemedelscentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå (primärvård)
E-post: maria.bergh@vll.se

Informationsapotekare Therese Ahlepil
Läkemedelscentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: therese.ahlepil@vll.se