Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén i Västerbotten arbetar för att åstadkomma en effektiv, säker och ändamålsenlig läkemedelsanvändning - kostnadseffektiv för individ, sjukvård och samhälle.

Som ett led i detta arbete formuleras varje år ett antal mål för läkemedelsförskrivningen i Västerbotten.

Läkemedelsmål i Västerbotten 2018

Läkemedelskommitténs gemensamma e-postadress

lakemedelskommitten@vll.se

Ledamöter i Västerbottens läkemedelskommitté

Ordförande
Bo Sundqvist, informationsläkare
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: bo.sundqvist@vll.se

Sekreterare/kanslifunktion
Jennie Nyman, administratör
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: jennie.nyman@vll.se 

Pia Seidel, informationsapotekare Skellefteå
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: pia.seidel@vll.se  

Bertil Ekstedt, informationsläkare Skellefteå
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: bertil.ekstedt@vll.se

Therese Ahlepil, informationsapotekare
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: therese.ahlepil@vll.se

Björn Sondell, överläkare
Geriatriskt centrum
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
E-post: bjorn.sondell@vll.se


Kontakt

Jennie Nyman
Administratör
E-post: jennie.nyman@vll.se