Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten arbetar med frågor med ekonomiska och administrativa aspekter som har med läkemedelsområdet att göra, bland annat budgetering, uppföljning av landstingets kostnader för läkemedel, avtalsfrågor, upphandling av läkemedel i sluten vård, och regelfrågor m.m.

Läkemedelsenheten förser landstingets politiker, landstingets ledning och verksamheterna inom hälso- och sjukvården med statistik och analyser inom läkemedelsområdet. Varje år sammanställs en rapport över kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västerbotten de senaste rapporterna hittar du längst ner på sidan.

Är du intresserad av offentlig statistik över landstingens kostnader för läkemedel kan du läsa mer på webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting.

Kostnader för läkemedel 

Kontakta oss

Postadress
Läkemedelscentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post till Läkemedelsenheten:
lakemedelsenheten@vll.se 

Personal
Yvonne Nilsson, läkemedelsstrateg
E-post: yvonne.nilsson@vll.se
Telefon: 090-785 12 42

Anna Lemar, apotekare - föräldraledig
E-post: anna.lemar@vll.se
Telefon: 090-785 17 08

Eva Boström, receptarie
E-post: eva.bostrom@vll.se
Telefon: 090-785 10 23

Inger Jonsson, sjuksköterska
E-post: inger.b.jonsson@vll.se
Telefon: 090-785 31 89

Lisa Selberg, sjuksköterska
E-post:  lisa.selberg@vll.se
Telefon: 090-785 39 43

Kenth Markgren, apotekare
E-post: kenth.markgren@vll.se
Telefon: 072-223 50 09

Marianne Östlund, sjuksköterska
E-post: marianne.ostlund@vll.se
Telefon: 0910-77 06 86

Linda Karlsson, receptarie
E-post: linda.m.karlsson@vll.se
Telefon: 090-785 17 08

Åsa Granström, receptarie - tjänstledig
E-post: asa.granstrom@vll.se


Kontakt

Yvonne Nilsson
Läkemedelsstrateg
E-post: yvonne.nilsson@vll.se
Mobil: 070-209 04 08