Läkemedel basförråd ur GBA

Den fullständiga rutinen för genereall bruksanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län finns på vll.se

Förrådslistor