Svampinfektioner

Här har inkluderats medel för behandling av orofaryngeal-oesofageal candi­dos, d.v.s. den omfattar inte medel för hud- och nagelmykoser eller vulvo­vaginal candidos.

Medel för munhåla-svalg, lokalt verkande

nystatin

mixtur 1 ml x 4 i 4-6 veckor

t.ex. Mycostatin*

Medel för systemiskt bruk

flukonazol

tabl, mixt dosering se FASS

t.ex. Fluconazol*

 * utbytbart