Influensa (säsonginfluensa)

För detaljer se www.vll.se/smittskydd under rubriken Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2017/18

Vaccination mot säsonginfluensa
Riskgrupper som bör erbjudas vaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2017.

  • personer 65 år och äldre
  • gravida efter graviditetsvecka 16 (gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination före graviditetsvecka 16)
  • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd: - kronisk hjärtsjukdom - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder). - kronisk lever- eller njursvikt - diabetes mellitus - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling