Divertikulit

En svensk studie publicerad 2013 visar att antibiotikabehandling inte förhindrar komplikationer, förkortar vårdtiden eller förebygger recidiv och därför inte bör användas vid akut okomplicerad divertikulit. Vid fall där patienten är opåverkad utan hög feber eller muskeldefense, kan behandlingen skötas polikliniskt. Observation och uppföljning. Flytande kost rekommenderas de första dagarna. Smärtlindring med tramadol och paracetamol kan användas.

Remiss till sjukhusvård för observation och antibiotikabehandling är aktuellt vid:

  • Nedsatt immunförsvar
  • Graviditet
  • Generell peritonit, sepsis och abscess. Dvs. komplikationer till divertikulitsjukdomen där invasiva metoder inkl kirurgi är indicerade

Vid de fåtal fall som ska behandlas med antibiotika i öppenvård rekommenderas kombination av:

trimetoprim-sulfa

1 x 2 i 7 dagar

Eusaprim forte

metronidazol

500 mg x 3 i 7 dagar

Metronidazol