Medel vid genitala infektioner

För behandling av sexuellt överförbara infektioner hänvisas till kapitlet om Hud och STD.

Vid symtomgivande bakteriell vaginos rekommenderas lokal behandling med antiseptika eller antibiotika i form av vaginaltablett, gel eller vagitorier i 3-6 dagar. Till gravida rekommenderas alltid lokal behandling. Partnerbehandling rekommenderas inte. Tillståndet har hög recidivbenägenhet.
Vulvovaginal candidainfektion är vanligt och behandlas i första hand lokalt med vagitorier. Behandlingseffekt bör upplevas inom 3-4 dagar. Vid recidiverande infektioner bör diagno­sen säkerställas genom en mikroskopiundersökning (wet smear). Vid otill­räcklig effekt av lokalbehandling rekommenderas peroral behandling med flukonazol. Vid kronisk candidainfektion (mer än fyra verifierade skov per år) rekommenderas långtidsbehandling med flukonazol, 150 mg var fjortonde dag i tre till tolv må­nader. Kräm med antimykotika och kortison i kombination kan vara ett komple­ment vid stark klåda i vulva. Observera att vaginal behandling inte bör användas vid pågående mens.

Bakteriell vaginos

I första hand

dekvalinium

vaginaltablett

Donaxyl(F)

metronidazol

vaginalgel

Zidoval(F)

I andra hand

klindamycin

vagitorier

Dalacin(F)

Vulvovaginal candidainfektion

I första hand

klotrimazol

vagitorier + kräm

Canesten (rec fritt)

I andra hand

flukonazol

kapslar

t.ex. Flukonazol*(F)

* utbytbart
(F) läkemedelsförmån