Ulcussjukdomen

Diagnostik och behandling av eventuell Helicobacter pylori infektion bör göras. Om möjligt bör också NSAID sättas ut. Vid NSAID/ASA orsakad gastropati och då läkemedlet inte kan utsättas bör PPI-profylax övervägas. Ventrikelsår skall biopseras och följas med gastroskopi tills läkning pga risken för att det rör sig om ett malignt sår. Vid ventrikelsår och komplicerade duodenalsår så bör PPI-behandlingen utsträckas till minst 6 veckor eller till läkning medan vid okomplicerade duodenalsår räcker en veckas kombinationsbehandling. Efter ulcus är det viktigt att bekräfta att helicobactereradikeringen är lyckad. Detta kan göras genom genom faeces-Hp lämnat minst fyra veckor efter avslutad behandling inklusive PPI.

Vid tveksamhet kan även Hp-odling via gastroskopi göras, där även möjligheten för resistensbestämning finns.

esomeprazol, klaritromycin, amoxicillin

Nexium Hp

Vid pc allergi: klaritromycin 250 mg x 2 + metronidazol 500 mg x 2 kombinerat med omeprazol 20mg x2. Behandlingstid en vecka.