Upphandlade läkemedel

En regional upphandling av rekvisitionsläkemedel till sjukhus, primärvård och tandvårdskliniker genomförs i olika omgångar under året.

För vissa produkter kan avtal förlängas och för  vissa produkter görs en ny upphandling då det kan ha blivit förändringar på marknaden, nya behov uppkommit ovs. Giltigheten för avtalen i sammanställningen är från och med  2015-03-01 fram till längst 2020-02-28. Avtalsperioder varierar mellan olika grupper av läkemedel, eftersom upphandlingen sker i omgångar. De olika avtalstiderna framgår för varje läkemedel i dokumentet över upphandlade läkemedel.

Ändringar november månad:
Följande varor har bytt varunummer sedan sist

  • Carbocain adrenalin
  • Sildenafil Orion
  • Kiovig 25 ml
  • Typhim Vi

Upphandlade läkemedel 2018-11-01

Upphandlade vacciner VLL

Upphandling av diabeteshjälpmedel

Förbrukningsartiklar inom diabetesvården upphandlas gemensamt av landstingen i norra sjukvårdsregionen, vilket innebär stora fördelar genom samordning och kostnadsförbättring av sortimentet samt att hanteringen och användningen av förbrukningsartiklarna effektiviseras.

Produkter och priser uppdaterade i avtalsdatabas www.e-avrop.com/vll/e-Avtal

Vid avtalsfrågor om upphandling av diabeteshjälpmedel, kontakta
Johan Wahlström
Upphandlare Västerbottens läns landsting
Telefon: 090-785 85 32
E-post johan.wahlstrom@vll.se


Kontakt

Yvonne Nilsson
Läkemedelsstrateg
E-post: yvonne.nilsson@vll.se
Mobil: 070-209 04 08