Norrländska läkemedelsdagarna

De fyra nordligaste läkemedelskommittéerna anordnar årligen läkemedelsdagar i Umeå.

2018 års dagar blir 6-7 februari

Program och anmälan

Program i pdf-format, tryck på bilden.

Nus från Tegsbron

Modellen för dagarna har vi lånat från Kanada, korta föredrag som ska försöka besvara kritiska frågor av praktiskt värde för vården med den evidensbaserade kunskap vi har just nu, hur handlar vi rent praktiskt? Detta med hänsyn till resurser ute på "fältet" och andra både hårda och mjuka faktorer som en läkare ute i praktisk vård måste ta hänsyn till.

Norrländska läkemedelsdagarna hålls i början av året.

Föreläsningar från tidigare år

Norrländska läkemedelsdagarna 2015

Norrländska läkemedelsdagarna 2016

Norrländska läkemedelsdagarna 2017


Kontakt

Bo Sundqvist
Läkemedelskommitténs ordförande
E-post: bo.sundqvist@vll.se