Arbetsplats- och förskrivarkod

Recept och hjälpmedelskort måste vara försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod för att kunna expedieras på apotek. Avsaknad av dessa utgör ett hinder för expedition.

Arbetsplatskod

För att patienten ska få del av läkemedelsförmånen måste recept som utfärdas vara försedd med arbetsplatskod. Saknas arbetsplatskod kommer patienten att få betala fullt pris för läkemedlet/ hjälpmedlet. Tilldelning av arbetsplatskod administreras av landstingen oavsett om förskrivaren är anställd inom landstinget eller inte.

Landstingets egna verksamheter har idag arbetsplatskoder. En gemensam överenskommelse mellan landstinget och förskrivare utanför landstinget görs, för erhållande av arbetsplatskod. Ansökan om arbetsplatskod görs på särskild blankett (se länk nedan). I ansökan framgår även vilka villkor som ska uppfyllas för att förskrivaren ska erhålla en arbetsplatskod.

Förskrivare ska se till att receptblanketter som lämnas ut till patienterna är försedda med arbetsplatskod. Arbetsplatskoden bör vara maskinellt läsbar i form av streckkod.

Ansökningsblankett arbetsplatskod

Förskrivarkod

Ny legitimerade förskrivare får sin förskrivarkod per post i samband med att legitimationen utfärdas. Sjuksköterskor och barnmorskor tilldelas sin förskrivarkod när Socialstyrelsen godkänt deras begäran om förskrivningsrätt.

För alla recept, oavsett om det gäller vanliga läkemedel eller narkotiska preparat, krävs enligt lagstiftning förskrivarkod för att receptet skall kunna expedieras på apotek. Narkotikaklassade preparat skall, om förskrivning sker på pappersrecept, förskrivas på en särskild receptblankett.

Socialstyrelsen får använda receptregistret för tillsyn över enskilda läkare och tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel. 

Om du av någon anledning saknar din personliga kod kan du rekvirera den från

Socialstyrelsen, läkemedelsenheten, fax nr 08–555 533 05 eller e-post

e-post: hosp@socialstyrelsen.se

Receptblanketter

Vanliga recept, särskilda recept hjälpmedelskort och livsmedelsanvisningar

Blanketter beställs, med eller utan tryck hos:

Västerbottens läns landsting

Administrationen, by 11

Tomas Kvarnström

901 85 Umeå

eller via e-post till Tomas Kvarnström

E-post: tomas.kvarnstrom@vll.se

Beställningsformulär recepblanketter

För arbetsplatser med datajournalsystem ska tomma blanketter (utan förtryckta förskrivaruppgiter och streckkod) användas. När koden är inlagd i systemet kommer dessa och förskrivaruppgiften att skrivas ut med automatik på receptet.

 


Kontakt

Tomas Kvarnström

E-post: tomas.kvarnstrom@vll.se