För kommuner

Här hittar du som anställd inom kommunal hälso- och sjukvård de generella behandlingsanvisningar som gäller för läkemedel i Västerbotten.

Enhetliga generella behandlingsanvisningar ökar patientsäkerheten och underlättar i kontakter mellan landstingets hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården. Generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i Västerbotten hittar du här:

Generella behandlingsanvisningar Västerbotten, öppnas i nytt fönster

Beställningsunderlag GBA Västerbotten, öppnas i nytt fönster

Ändringar i GBA 2018 samt svar på inkomna synpunkter, pdf-format, öppnas i nytt fönster

Kommunsamverkan

Riktlinjer för hantering av cytostatika

Dokumentet Cytostatika/cytotoxiska läkemedel i VLL har uppdaterats. Tidigare låg det som en lokal anvisning till Vårdhandboken.
Hantering av cytotoxiska läkemedel.

Bilagor som är relaterade till dokumentet är:

Checklista vid riskbedömning

Städinstruktion

Information om cytostatikautsöndring vid vård i hemmet

Patientinformation cytostatikautsöndring

Cytostatika - Extravasering