Utbildning

Här hittar du information om genomförda och planerade utbildningar inom området dosdispenserade läkemedel på Västerbottens läns landsting.

Filmade utbildningar

I slutet av 2015 hölls utbildningar om den länsgemensamma rutinen samt allmänt om dosdispenserade läkemedel och Pascal.

 Utbildning för kommunala sjuksköterskor 151210, länk till film, öppnas i nytt fönster Lösenord : pasapo

Kommande utbildningar 

Rekommenderat upplägg för intern utbildning av ny personal och repetition av befintlig personal på de vårdenheter inom VLL och Västerbottens kommuner som nyttjar applikationen Pascal

 

 


Kontakt

Pernilla Andersson
Leg Apotekare
E-post: pernilla.andersson@vll.se