Utbildning

Här hittar du information om genomförda och planerade utbildningar inom området dosdispenserade läkemedel på Västerbottens läns landsting.

Filmade utbildningar

I slutet av 2015 hölls utbildningar om den länsgemensamma rutinen samt allmänt om dosdispenserade läkemedel och Pascal.

 Utbildning för kommunala sjuksköterskor 151210, länk till film, öppnas i nytt fönster Lösenord : pasapo

Kommande utbildningar 

Rekommenderat upplägg för intern utbildning av ny personal och repetition av befintlig personal på de vårdenheter inom VLL och Västerbottens kommuner som nyttjar applikationen Pascal

 

 


Kontakt


Läkemedelscentrum
E-post: lakemedelscentrum@vll.se