Utbildning

Här hittar du information om genomförda och planerade utbildningar inom området dosdispenserade läkemedel på Västerbottens läns landsting.

 

Utbildning

Här hittar du information och länkar om utbildningar om Pascal och dos

Intern utbildning VLL

Rekommenderat upplägg för internutbildning av ny personal och repetition av befintlig personal på vårdenheter inom VLL som nyttjar applikationen Pascal.

Utbildning Pascal och dos utifrån länsgemensam rutin VLL, öppnas i nytt fönster

Nationell utbildningsmiljö Pascal - som komplement till rekommenderat upplägg, öppnas i nytt fönster

Handbok - Läkemedelshantering Cross VLL inkl Pascal, öppnas i nytt fönster

Utbildningsmaterial/filmer

På Ineras YouTube-kanal finns instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Pascal

Filmer Pascal, öppnas i nytt fönster

Pascal handbok som är framtagen för användare som fördjupning och utbildning i verktyget

Handbok Pascal, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Pernilla Andersson
Leg Apotekare
E-post: pernilla.andersson@vll.se