Lokal support Pascal

Västerbottens läns landsting ansvarar för lokal support av Pascal för sina användare.

Lokal support för Pascal

Vid problem med leveransen av dosdispenserade läkemedel, kontakta dosleverantören, Svensk Dos kundtjänst på telefon: 018-412 77 24 eller mail sjukvard@svenskdos.se

 


Kontakt

Pernilla Andersson
Leg Apotekare
E-post: pernilla.andersson@vll.se