Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel, s.k. dosdispensering, är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering som av olika skäl inte kan klara sin läkemedelshantering med recept och förpackningar själv.

Dosleveransinformation om tillfälligt ändrade stopptider och leveransdagar kring jul och nyår. Det är information till boenden, ombud samt till patienter som hämtar ut vid ombud. Informationen finns tillgänglig på www.svenskdos.se, kommer att visas via Pascal samt skickas med som medskick i kollileveranserna under två veckor från och med 29/10-2018.

Dosleveransinformation jul boenden

Dosleveransinformation jul patient

Dosleveransinformation jul ombud

 

Genom dosdispensering får patienten sina läkemedel förpackade i dospåsar, där varje enskild påse är märkt med innehåll, patientuppgifter, datum och klockslag och innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. Vanligtvis dispenseras läkemedel för två veckors förbrukning i taget, men i särskilda fall kan även läkemedel för en veckas förbrukning dispenseras. De läkemedel som av olika skäl inte dosdispenseras, t.ex. brustabletter, salvor eller vidbehovs läkemedel tas från originalförpackning.

Pascal är en nationell IT-applikation för vårdpersonal som används för att förskriva samt beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sin medicin fördelad i påsar, dospatienter.

Västerbottens läns landsting har NCS Cross som basjournal. I journalen finns en integration till Pascal. Integrationen består av en kopieringsfunktion av aktuella dosordinationer samt uthoppslösning med eller utan patients personuppgift.


Kontakt

Pernilla Andersson
Leg Apotekare
E-post: pernilla.andersson@vll.se