Akut bakteriell prostatit

Ovanligt och oftast lättdiagnostiserat (feber, CRP förhöjt, pyuri, distinkt palpationsömhet över prostatan, låga ryggsmärtor).

Antibiotikabehandling nödvändig.

ciprofloxacin

t.ex. Ciprofloxacin*

500 mg x 2 i 3-4 veckor

trimetoprim

Idotrim

160-200 mg x 2 i 3-4 veckor

Högfebril patient med prostatit och allmänpåverkan är sjukhusfall.

* utbytbart