Akut astma

Se Vårdpraxis-Barn på linda alt anv länken http://linda.vll.se/barn-och-ungdomscentrum-vasterbotten/pm
(PM-Medicinska-Allergi/Astma-Astma-Lathund behandling av akut astma hos barn och PM Inhalationsbehandling barn och ungdomar)