Transfusionsmedicinsk provtagning

Transfusion av blodkomponenter innebär risk för feltransfusion som kan ha dödlig utgång. Socialstyrelsen har därför utfärdat föreskrifter för säker IDkontroll, se dokument Socialstyrelsens föreskrifter. Föreskrifterna skall följas, både för provtagning innan och för hantering vid transfusion. Mer information finns på linda under Nätbaserat lärande/Lärande landsting/Kurser/Laboratoriemedicin/En utbildning i transfusionsmedicin.

Blodprovstagning inför transfusionsmedicinsk laboratorieundersökning

Provtagning ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften.

Endast i medicinskt akuta situationer får prov för blodgruppering och förenlighetsprövning tas samtidigt.

Remiss

Ange alltid följande identitetsuppgifter:

  • Svenskt personnummer eller, om personnummer saknas, andra identitetsuppgifter (reservnummer) som säkerställer full spårbarhet i minst 30 år.
  • Efternamn och förnamn eller initialer.
    Nyfödda barn: Efternamn och kön.

Provrörsetikett

  • Ange patientens identitetsuppgifter enligt ovan.
  • Fäst etiketten på provtagningsröret FÖRE provtagning.
  • Om etiketten lossnar efter provtagning kasseras röret. Tag nytt prov.

Identitetskontroll

  • Blodmottagarens identitetsuppgifter styrks genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband.
  • Kan sådan kontroll inte göras, be patienten själv uppge personnummer och namn.
  • I samband med provtagningen kontrolleras att uppgifterna på remiss och provrör är identiska och överensstämmer med patientens identitet. Provtagaren intygar med sin namnunderskrift på remissen att identitetskontrollen utförts korrekt.