Patientnära analyser

Du som arbetar med eller önskar arbeta med patientnära analyser får här information om upphandlade metoder, instrument och kontroller.

En grundtanke med patientnära analyser, PNA, är att instrument och metoder skall vara relativt enkla att använda, samtidigt som de skall visa en god kvalitet. Kvaliteten i analyskedjan börjar och slutar vid varje enskild utövares kompetens. En central uppgift för Laboratoriemedicin är att bidra med kompetens och resurser för att leda kvalitetssäkringen inom PNA.

Instrument, metoder och kontroller

De instrument/metoder vi rekommenderar är testade avseende analyskvalitet och användarvänlighet. Instrument och reagenser är upphandlade. Instrumenten beställs via MTUB (medicinteknisk utbildning under basbelopp) och reagens samt kontroller från förrådet; Mediq. Utbildning tillhandahålls av företaget i samarbete med Laboratorieinstruktör. Analyseras metoderna enligt våra rekommendationer är metodens resultat likvärdigt med det resultat som erhålls från Laboratoriemedicin. I vår bedömning ingår även möjlighet till framtida datauppkoppling.

Riktlinjer och rekommendationer

Arbetsdokument för instrument, metoder och kontroller

Kontakta oss

PNA Klinisk kemi

Laboratorieinstruktörer
Susanna Hermansson 
090-785 25 24 
susanna.hermansson@vll.se

Sofie Grönlund
090-785 25 24
sofie.gronlund@vll.se

Monika Francis
090-785 25 24
monika.francis@vll.se

Läkare
Klinisk kemi
Kjell Grankvist
kjell.grankvist@vll.se

PNA Mikrobiologi

Laboratorieinstruktör
Elin Johansson
090-785 11 25
elin.johansson@vll.se

Läkare
Urban Kumlin
urban.kumlin@vll.se

PNA Patologi/Cytologi

Sektionschef
Maria Näslund
090-785 32 31
maria.näslund@vll.se

PNA Klinisk fysiologi/blodgas

Biomedicinsk analytiker
Marina Vestermark
090-785 12 50
marina.vestermark@vll.se

Läkare
Magnus Hedström
magnus.hedström@vll.se

PNA Medicinsk teknik och informatik

Medicinteknisk ingenjör
Ann-Sofie Lilja
0910-77 17 81
annsofie.lilja@vll.se