Sesamdokument

Här hittar du dokument kring beställningssystemet Sesam.

Behörighet

Ansökan om ny eller förändrad behörighet i Sesam

Ansökan kan också gälla behörighet att beställa till eget förråd/verksamhet.

Manualer Sesam

Manual webSesam 
E-faktura 
BMB (Byte Mottagare Betalare) 
Avvikelse-reklamation 
       - se även sidan Avvikelse och reklamation)
Att bifoga blankett till Kundorder
Att bifoga blankett till Arbetsorder
Så här skapar du en Arbetsorder i samband med kundorder 


Uppdateringar Sesam

I den senaste releasen har det införts anpassningar i många olika funktioner i webSesam, detta för att systemet ska uppfylla kraven enligt GDPR, den nya Datarkyddslagen. Läs mer här.

Prioritering av hjälpmedelsinsatser

Information om prioritering av hjälpmedelsinsatser

Lathund för bedömning av angelägenhetsgrad (som stöd till dig som förskrivare)

 

Kundid