Sesamdokument

Här hittar du dokument kring beställningssystemet Sesam.

Behörighet

Ansökan om ny eller förändrad behörighet i Sesam

Ansökan kan också gälla behörighet att beställa till eget förråd/verksamhet.

Manualer Sesam

Manual webSesam 
E-faktura 
BMB (Byte Mottagare Betalare) 
Avvikelse-reklamation 
       - se även sidan Avvikelse och reklamation)
Att bifoga blankett till Kundorder
Att bifoga blankett till Arbetsorder
Så här skapar du en Arbetsorder i samband med kundorder 

Prioritering av hjälpmedelsinsatser

Information om prioritering av hjälpmedelsinsatser

Lathund för bedömning av angelägenhetsgrad (som stöd till dig som förskrivare)

 

Kundid