Sesamdokument

Här hittar du dokument kring beställningssystemet Sesam.

Förtydligande angående beställning av säng

När ni lägger sängbeställning rekommenderar vi på HMV att ni alltid delar på beställningen av säng med tillbehör och madrass från övriga hjälpmedel.
Leveransen kan försenas pga. att hjälpmedel inte finns på lager.
Samleverans av antidecubitusmadrass
Om antidecubitusmadrass förskrivs på samma order som säng försäkra dig om att artikeln finns i lager
Samleverans med övriga hjälpmedel
Skriv under övrig information om ni önskar samleverans med sängordern.
Manövrering av sängens funktion med fjärrstyrning och anpassad kontakt
Specialanpassning kan relativt lätt göras. Mera information kan fås av hjälpmedelskonsulent inom omgivningskontroll 090-785 93 65

Uppdaterat - arbetsorder kopplad till kundorder

När du beställer ett hjälpmedel och vill koppla en arbetsorder (utfört av HMV) till hjälpmedlet.

Syftet är att HMV alltid ska uppmärksamma när det ska göras en anpassning på ett beställt hjälpmedel innan det levereras, och att det ska fungera med prioritering av arbeten som ska utföras.

Arbetsorder kopplad till kundorder : För att justera, montera eller installera ett hjälpmedel i samband med kundorder utöver standardutförande.

Undantag från ovanstående: Beställning av vuxensäng, se beställningsunderlaget för instruktion kring beställning.

Så här skapar du en Arbetsorder i samband med kundorder 

Behörighet

Ansökan om ny eller förändrad behörighet i Sesam

Ansökan kan också gälla behörighet att beställa till eget förråd/verksamhet.

Manualer Sesam

Prioritering av hjälpmedelsinsatser

Information om prioritering av hjälpmedelsinsatser

Lathund för bedömning av angelägenhetsgrad (som stöd till dig som förskrivare)

 

Kundid