Samverkan ‒ hjälpmedelsråd

För samverkan mellan landsting och kommuner i hjälpmedelsfrågor finns bland annat ett hjälpmedelsråd. Hjälpmedelsrådet ska, utifrån brukarnas behov, verka för samordnad, kvalitetssäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess inom Västerbottens län.

  • Hjälpmedelsrådet är vårdgivarstyrt enligt uppdrag från Länssamordningsgruppen (LSG). Hjälpmedelrådet består av 7 representanter från länets kommuner och Västerbottens läns landsting (VLL). 5 representanter från kommunerna och 2 representanter från VLL, antal representanter är kopplat till volym hyrda hjälpmedel.
  • Mötet har en strategisk inriktning och beslut fattas i konsensus
  • Hjälpmedel Västerbotten ingår formellt sett inte i beslut, men innehar rollerna mötets ordförande och mötets sekreterare.
  • Intentionen är att verka för samordnad, kvalitetssäker, jämlik och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess inom Västerbottens län
  • Helhetssyn är hörnstenen för denna hjälpmedelssamverkan med uppföljning och tillämpning av regelverk och praxis
  • Vid behov ska Hjälpmedelsrådet besluta eller föreslå förändring till LSG

Protokoll från Hjälpmedelsrådets sammanträden


2018

Hjälpmedelsråd 2018-08-31

Hjälpmedelsråd 2018-04-27

Hjälpmedelsråd 2018-02-23


2017

Hjälpmedelsråd 2017-10-27

Hjälpmedelsråd 2017-05-29 
Bilagor 2017-05-29: 
Bilaga nyckeltal 

Hjälpmedelråd 2017-02-03 
Bilagor 2017-02-03:
Prioritering hjälpmedelstjänster
Processbeskrivning larm   Presentation larm 
Egenvård och egenansvar
Nyckeltal HMV 2016

2016

Hjälpmedelsråd 2016-10-10 
Bilaga 20016-10-10:
Nyckeltal HMV aug-sept 2016 

Hjälpmedelsråd 2016-05-27
Bilagor 2016-05-27:
Larmpresentation   Organisation HMV 2016   
Nyckeltal hjälpmedel

Hjälpmedelsråd 2016-02-29 
Bilagor 2016-02-29: 
Nyckeltal HMV 2015   Presentation, larm 
Hjälpmedelråd konstituerande

2015

Hjälpmedelråd 2015-11-23 
Bilagor 2015-11-23:
Förändrad organisation av HMV 2016 
Nyckeltal hjälpmedel 2015
Modell för kompetensnivåer 
Informationsvägar HMV 
Socialstyrelsens uppdrag inom hjälpmedelsområdet 
Förslag landstingskommunal hjälpmedelsstrategi
Myndigheten för delaktighets uppdrag inom välfärdsteknologi 

Hjälpmedelsråd 2015-02-23 

2013-2014

Hjälpmedelsråd 2014-10-27

Hjälpmedelsråd 2014-03-17

Hjälpmedelsråd 2013-11-22 

 

 


Kontakt

Greger Olsson
Tf Verksamhetschef
E-post: greger.olsson@vll.se
Telefon: 090-785 32 47