Privathyra

Privathyra av hjälpmedel är till för de som är på besök någonstans i Västerbotten en kortare period och under sin vistelse är i behov av hjälpmedel. Tjänsten är därmed inte att betrakta som hälso- och sjukvårdande behandling, och är inte tänkt för boende i Västerbotten som behöver hjälpmedel efter sjukvårdsinsats.

Att hyra hjälpmedel

Du kan hyra vissa hjälpmedel från Hjälpmedel Västerbotten. Anmäl behov av hyra till oss minst en vecka i förväg. Vi hyr ut produkter som finns i vårt grundsortiment och som finns tillgängliga på vårt huvudlager.

Följande hjälpmedel kan hyras: manuell rullstol, transportrullstol, sittdyna till rullstol (köpes, hyres ej), rollator, ramp 288 cm lång, sängryggstöd och mobil personlyft (för dig som har personlig lyftsele sedan tidigare). Vi har inga alternativa artiklar för uthyrning, endast ovanstående. Hyrestiden är begränsad till en månad.

Val av hjälpmedel

Du står själv för valet av hjälpmedel och ansvarar för din förmåga att använda hjälpmedlet på rätt sätt. Hjälpmedelsverksamhetens personal ger endast generella råd. För medicinska råd kring användning och produktval hänvisas hyrestagaren till förskrivare inom kommun eller landsting.

Skötselråd samt en kortare manual med urklipp ur leverantörernas fullständiga bruksanvisningar medföljer alltid hjälpmedlen. För leverantörernas fullständiga bruksanvisningar, se respektive medskickad manual för länkar.

Hyrda hjälpmedel ska hämtas och återlämnas på Hjälpmedel Västerbotten, Mariehemsvägen 14 i Umeå eller vid Skellefteå lasarett, Lasarettsvägen 29. Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka, köra ut eller hämta hjälpmedlet.

Prislista inkl. moms

Avgift för lån av hjälpmedel 350:-

Hyra rollator               60:- 1-10 dagar;   180:- 11-30 dagar

Hyra rullstol                150:- 1-10 dagar;   450:- 11-30 dagar

Hyra mobillyft             120:- 1-10 dagar;   360:- 11-30 dagar

Hyra sängryggstöd    90:- 1-10 dagar;   270:- 11-30 dagar

Ramper                       100:-/par 1-10 dagar; 200:-/par 11-30 dagar

Sittdyna till rullstol     500:- engångskostnad. Du köper dynan.

Faktura kommer månadsvis. Vid hyra över månadsslut fördelas den på två fakturor.

Återlämning av hyrt hjälpmedel

Hyrt hjälpmedel ska återlämnas väl rengjort och i gott skick till Hjälpmedel Västerbotten. Lämnar du tillbaka ett hjälpmedel som är skadat eller inte rengjort, eller om hjälpmedlet försvunnit, kan du debiteras för kostnader för rengöring eller återställande/ev nyanskaffning av hjälpmedlet.

Vart vänder jag mig för att få ett hjälpmedel förskrivet?

För att få ett hjälpmedel förskrivet utifrån medicinska skäl behöver du träffa en förskrivare som utreder och bedömer ditt behov av hjälpmedel. Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta och vilket hjälpmedel du behöver.

Förskrivare hittar du ofta vid olika kliniker, på hälsocentraler eller i kommunen där du bor. Ofta är det en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som förskriver hjälpmedel, men det kan även vara någon annan yrkeskategori.

Vad kostar det?

Ett förskrivet hjälpmedel är vanligtvis ett kostnadsfritt lån. Vissa produkter medför en avgift. Förskrivaren kan om upplysa vad som gäller.

En del enklare hjälpmedel kan du själv köpa i olika hjälpmedels- eller webbutiker.

Läs mer om hjälpmedel hos 1177

Se avtal för privathyra här 

Information om privathyrda hjälpmedel

Information om Rollator

Information om Rullstol

Information om Mobillyft

Information om Sängryggstöd

Information om Ramp