Kalender

Anmälan gör du via "Kursanmälan" i menyn, om det inte står något annat i inbjudan.

I kalendern hittar du våra kommande utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter. Definitioner av alla aktiviteter finns här.

Oktober

11 oktober, Umeå:
OBS FM FULLBOKAD
Basutbildning In print 3 fm
Basutbildning In print 3 em

18 oktober, Skellefteå:
Lyftutbildning i samarbete med Liko. Uppdragsutbildning till Skellefteå kommun
OBS intern anmälan till kommunen

19 oktober, Lycksele:
Sortimentsvisning befintligt sortiment: Arbetsstolar barn

24 oktober, Umeå:
OBS FULLBOKAD
Basutbildning In print 3, heldag För Barn- och ungdomshabiliteringen 

25 oktober, Umeå:
OBS FM FULLBOKAD
Basutbildning In print 3 fm. För Barn- och ungdomshabiliteringen

Basutbildning In print 3 em. För Barn- och ungdomshabiliteringen

26 oktober, Umeå:
Förskrivarträff kl. 13.00-15.00 (program kommer inom kort)

 

November

6 november, Umeå:
Temadag om demens 
Anmälan görs till Abilia

6 november, Skellefteå:
Förskrivarträff kl. 10.00-12.00 (program kommer inom kort)

15 november, Umeå:
Sotrimentsvisning Personlig vård

16 november, Skellefteå:
Sortimentsvisning Personlig vård

19-20 november, Umeå:
OBS FULLBOKAD

Basutbildning Individanpassat sittande och positionering hela dygnet

22 november, Lycksele:
Sortimentsvisning Personlig vård

 

December

4-5 december, Skellefteå:
Basutbildning Individanpassat sittande och positionering hela dygnet

6 december, Umeå:
OBS FULLBOKAD

Basutbildning In print

10 december, videovisning:
Sortimentsvisning Personlig vård